ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานฝ่ายบุคคลหรือต้องการไปทำงานฝ่ายบุคคล (HR) และใช้ Microsoft Excel ในการทำงาน ….เชิญทางนี้
- ปวดหัวกับการใช้ Microsoft Excel
- ปวดหัวกับการบริหารจัดการข้อมูล
- ไม่รู้วิธีในการจัดเก็บข้อมูล
- ไม่รู้วิธีการคำนวณอายุตัว อายุงาน แบบอัตโนมัติ
- ไม่มีวิธีการนับจำนวนบุคลากรแบบอัตโนมัติ
- ไม่สามารถสร้างสูตร excel เพื่อช่วยในงานเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ
- ไม่เคยใช้งาน pivot table , pivot chart เพื่อออกรายงานเสนอผู้บริหาร
สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลให้คุณทำงานได้ล่าช้า ส่งงานไม่ทันกำหนดการ เพราะงาน HR มีแต่คำว่า “ด่วน” “ด่วนมาก” และ“ด่วนที่สุด”
ปัญหาการขอข้อมูล “ด่วนที่สุด” จะหมดไปหากคุณมีวิธีการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีขึ้น มีข้อมูลพร้อมให้บริการ ซึ่ง Microsoft Excel ช่วยคุณได้
“คอร์ส Easy Excel for HR ประยุกต์ใช้งาน Excel สำหรับฝ่ายบุคคล จากเริ่มต้นจนถึงโปร” มาพร้อมกับวิธีการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล การบริหารอัตรากำลัง การบริหารค่าตอบแทน จนถึงการนำเสนอข้อมูลแบบด่วนๆ
สอนโดยผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลโดยตรง และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม ที่มาพร้อมกับความรู้ที่เจาะลึกในงาน เหมาะสำหรับคน HR อย่างแท้จริง เป็นการสอนทีละขั้นตอน เพื่อให้เข้าใจง่าย โดยเริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักกับโปรแกรมเบื้องต้น การออกแบบฐานข้อมูลที่จะใช้ในงาน HR การใช้สูตร ฟังก์ชัน เพื่อการบริหารอัตรากำลัง เพื่อการบริหารค่าตอบแทน การใช้ Pivot Table , Pivot Chart เพื่อออกรายงานเสนอผู้บริหารแบบด่วนๆ ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประยุกต์ในงานได้จริง

ทันทีที่คุณได้เรียนรู้และลงมือทำตาม เวลาที่ใช้ในการทำงานด้านข้อมูลของคุณจะลดลงทันที คุณจะมีเวลามากขึ้นในการไปจัดการเรื่องพิเศษอื่นๆ ของคุณ

อยากเป็นอิสระจากความยุ่งยากของงานด้านข้อมูล
สมัครเลย 👉 http://topi.ca/Gzq 👈

คอร์สนี้ช่วยคุณได้ เรียนได้แม้ไม่มีพื้นฐาน
รายละเอียดคอร์ส
บทที่ 1 ปรับพื้นฐาน
ตอนที่ 1 ปรับภาษาที่ใช้ / ระบบวันที่
ตอนที่ 2 ส่วนประกอบของโปรแกรม
ตอนที่ 3 ภาพรวมในการใช้งานโปรแกรม 1
ตอนที่ 4 ภาพรวมในการใช้งานโปรแกรม 2
ตอนที่5 ภาพรวมในการใช้งานโปรแกรม 3
บทที่ 2 เริ่มต้นทำงาน
ตอนที่ 6 การออกแบบฐานข้อมูล
ตอนที่ 7 สร้างตารางข้อมูล
ตอนที่ 8 ตั้งชื่อเซลล์ และสร้าง List รายการ เพื่อกรอกข้อมูล 1
ตอนที่ 9 ตั้งชื่อเซลล์ และสร้าง List รายการ เพื่อกรอกข้อมูล 2
ตอนที่10 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
บทที่ 3 งานทั่วไป
ตอนที่ 11 คำนวณหาอายุตัว
ตอนที่ 12 คำนวณหาอายุงาน
ตอนที่ 13 คำนวณหาวันครบทดลองงาน
ตอนที่ 14 คำนวณหาวันเกษียณอายุราชการ
ตอนที่ 15 คำนวณหาจำนวนวันลาพักผ่อน 1
ตอนที่ 16 คำนวณหาจำนวนวันลาพักผ่อน 2
บทที่ 4 บริหารอัตรากำลัง
ตอนที่ 17 หาจำนวนบุคลากร
ตอนที่ 18 หาจำนวนบุคลากรแยกรายประเภทบุคลากร , แยกรายตำแหน่ง , แยกรายหน่วยงาน
(เงื่อนไขเดียว)
ตอนที่ 19 หาจำนวนบุคลากรแยกรายประเภท และตำแหน่ง
ตอนที่ 20 หาจำนวนบุคลากรแยกรายประเภท ตำแหน่ง และหน่วยงาน
ตอนที่ 21 หาจำนวนบุคลากรที่สามารถจ้างงานได้
ตอนที่ 22 หาจำนวนบุคลากรที่จ้างงานในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
ตอนที่ 23 หาจำนวนบุคลากรที่ลาออกในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
บทที่ 5 บริหารค่าตอบแทน
ตอนที่ 24 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตอนที่ 25 ปรับค่าจ้างประจำปีลูกจ้างชั่วคราว
ตอนที่ 26 เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ / เพิ่มค่าจ้างประจำปีพนักงานกระทรวงสาธารณสุข lecture28
ตอนที่ 27 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 1
ตอนที่ 28 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 2
ตอนที่ 29 ปรับค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1
ตอนที่ 30 ปรับค่าจ้างลูกจ้างประจำ 2
บทที่ 6 รายงานประจำเดือน
ตอนที่ 31 รายงานสถิติจำนวนบุคลากร
ตอนที่ 32 รายงานการเข้า-ออกของพนักงาน
ตอนที่ 33 รายงานการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร
ตอนที่ 34 การแสดงรายงานเป็นกราฟ
บทที่ 7 สรุปคอร์สเรียน

คอร์สนี้จะทำให้คุณ
ลดเวลาทำงานได้มากกว่าครึ่ง
มีระบบการคำนวณอัตโนมัติ
บริหารอัตรากำลังได้อย่างรวดเร็ว
บริหารค่าตอบแทนได้อย่างรวดเร็ว
มีรายงานเสนอผู้บริหารแบบด่วนๆ
ต่อยอดนำไปใช้งานด้านอื่นๆได้ทันที
สอนโดยพี่เอ ….. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบุคคล กว่า 10 ปี
ลงทะเบียนเรียนวันนี้
ลดจาก 3200 บาท เหลือเพียง 999 บาท
ยังไม่พอ! หมดปัญหาเรียนแล้วลืม ซื้อครั้งเดียว เรียนซ้ำได้ตลอดชีพ!!!
มีคำถาม สอบถามอาจารย์โดยตรงได้ทุกเมื่อ
สมัครเลย 👉 http://topi.ca/Gzq 👈

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ m.me/sharpenbrainfit.coอย่ารอช้า รีบสมัครเลย ? http://topi.ca/Gzq ? ก่อนราคาจะปรับขึ้น!!!